shopping_cart 0

Tin tức  /  VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

THỦ TỤC HẢI QUAN NHẬP KHẨU THỰC PHẨM CHỨC NĂNG

Thủ tục hải quan là một trong những thủ tục pháp lý phức tạp khiến nhiều doanh nghiệp phải bối rối trong quá trình nhập khẩu hàng hóa để kinh doanh. Hiểu được vấn đề này, bài viết sau sẽ hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết những vướng mắc trong quá trình nhập khẩu hàng hóa của mình.

Thủ tục hải quan nhập khẩu thực phẩm chức năng:

1. Hồ sơ hải quan khi làm thủ tục nhập khẩu sản phẩm thực phẩm chức năng gồm:

– Tờ khai hàng hóa nhập khẩu theo các chỉ tiêu thông tin tại Phụ lục II ban hành kèm Thông tư 38/2015/TT-BTC.

– Hóa đơn thương mại (trường hợp người mua phải thanh toán cho người bán): 01 bản chụp.

Người khai hải quan không phải nộp hóa đơn thương mại trong các trường hợp sau:

+ Người khai hải quan là doanh nghiệp ưu tiên;

+ Hàng hóa nhập khẩu để thực hiện hợp đồng gia công cho thương nhân nước ngoài, người khai hải quan khai giá tạm tính tại ô “Trị giá hải quan” trên tờ khai hải quan;

+ Hàng hóa nhập khẩu không có hóa đơn và người mua không phải thanh toán cho người bán, người khai hải quan khai trị giá hải quan theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về xác định trị giá hải quan.

– Vận tải đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương: 01 bản chụp.

– Giấy thông báo miễn kiểm tra hoặc Giấy thông báo kết quả kiểm tra của cơ quan kiểm tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật: 01 bản chính

– Tờ khai trị giá: Người khai hải quan khai tờ khai trị giá theo mẫu, gửi đến Hệ thống dưới dạng dữ liệu điện tử hoặc nộp cho cơ quan hải quan 02 bản chính (đối với trường hợp khai trên tờ khai hải quan giấy). Các trường hợp phải khai tờ khai trị giá và mẫu tờ khai trị giá thực hiện theo Thông tư của Bộ Tài chính quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

2. Căn cứ pháp lý: 

– Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính “Quy định thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu”;

– Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 04 năm 2012 “Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm”:

“1. Tất cả các loại thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm khi nhập khẩu vào Việt Nam phải kiểm tra tại cơ quan kiểm tra nhà nước có thẩm quyền do các Bộ quản lý ngành chỉ định, trừ các trường hợp được quy định tại Khoản 2 Điều này.”

– Điểm 3 Phụ lục 1 Danh mục các sản phẩm/nhóm sản phẩm thực phẩm; hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09 tháng 4 năm 2014 của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương Hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

Công ty Cổ phần Quốc tế Ngôi Sao Pharm (Stars Pharm) tự hào là doanh nghiệp có bề dày kinh nghiệm trong hoạt động xuất nhập khẩu thực phẩm chức năng/thực phẩm bảo vệ sức khỏe từ nhiều nước trên thế giới: Pháp, Đức, Italia... Với mong muốn chung tay chăm sóc sức khỏe người Việt, Stars Pharm đã không ngừng tìm kiếm các đối tác uy tín để là cầu nối đưa những sản phẩm chất lượng, hiệu quả vào thị trường Việt Nam.

Quy trình xuất nhập khẩu thuốc/thực phẩm chức năng của Stars Pharm

Khách hàng nói về chúng tôi